pl
home

VIVA 2018 – WYDARZENIA NA STOISKACH

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W POZNANIU (podczas całych targów)

  • poradnictwo z zakresu prewencji kryminalnej w tematyce bezpieczeństwa seniorów  – funkcjonariusze Wydziału Prewencji KWP w Poznaniu i Wydziału Prewencji KMP w Poznaniu (udzielanie merytorycznych porad z dziedziny przestępstw i wykroczeń najbardziej uciążliwych społecznie);
  • poradnictwo z zakresu bezpieczeństwa żywienia oraz pokaz i badania smokolizerem (urządzenie, które mierzy zawartość szkodliwego tlenku węgla w wydychanym powietrzu) – pracownik Wojewódzkiej Stacji Sanitarno  - Epidemiologicznej w Poznaniu;
  • poradnictwo z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz pokaz praktycznego zastosowaniu czujek dymu i tlenku węgla  - funkcjonariusz Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu;
  • poradnictwo z zakresu bezpieczeństwa w handlu z naciskiem na przepisy regulujące zakup towaru poza lokalem przedsiębiorstwa – pracownik Państwowej Inspekcji Handlowej w Poznaniu;
  • poradnictwo z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego z elementami zagadnień dotyczących ochrony środowiska naturalnego – przedstawiciel Stowarzyszenia Zawodowego – Korporacja Kominiarzy Polskich;
  • poradnictwo z zakresu bezpiecznej podróży - udział specjalisty z Interaktywnego Centrum Bezpieczeństwa Škoda Autolab;
  • poradnictwo z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej – udział specjalistów z Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Poznania.

 

STOWARZYSZENIE CHORYCH AN CZERNIAKA, ST. 1

badania znamion podczas targów Viva Seniorzy zostaną przeprowadzone w następujących godzinach:

piątek 14:00-17:00

sobota 13:00-16:00

Uczestnicy wykładu będą mogli skorzystać z badania znamion za pomocą videodermatoskopu. Zapisy na będą prowadzone po wykładzie.

Bezpłatne badanie przy pomocy videodermatoskopu ma na celu wczesne wykrycie zmian nowotworowych skóry jest bezbolesne i nieinwazyjne, wykonywane niezależnie od stanu zdrowia oraz wieku.

czerniak.jpg


www.stowczerniak.pl
www.facebook.com/Stowarzyszenie-Chorych-na-Czerniaka

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania.
Napisz do nas.
contact