pl

Poznań Miastem Przyjaznym Starzeniu

Miasta Przyjazne Starzeniu to sieć WHO (Światowej Organizacji Zdrowia) skupiająca miasta otwarte na potrzeby osób starszych. W tym tygodniu decyzję o przyłączenia Poznania do programu WHO otrzymał wiceprezydent Jędrzej Solarski.

Działający na całym świecie

Inicjatorami dołączenia Poznania do sieci miast byli Miejska Rada Seniorów, Centrum Inicjatyw Senioralnych oraz Damian Dubina prezes Instytutu Rozwoju Aktywności. W tej chwili do sieci należy około 350 miast z 28 krajów świata. Poznań po Gdyni jest drugim miastem w Polsce, które osiągnęło ten status. Kolejnym, które wyraża akces jest Gdańsk.

Co zyskamy?

Dzięki przystąpieniu do sieci Miast Przyjaznych Starzeniu Poznań może wiele zyskać. Nowe inwestycje czy zmiany m.in. w infrastrukturze zachodzące w mieście będą przygotowywane z myślą o seniorach. Co za tym idzie, zmiany poprawią również komfort życia niepełnosprawnym i rodzicom z małymi dziećmi.

Zmienić ma się również sposób prowadzenia polityki społecznej. Będzie się ona koncentrować się na utrzymywaniu osób starszych w aktywności i jak najdłuższej samodzielności, a nie spychaniu na bok i separowaniu od społeczeństwa.

2016-07-25